Resegaranti

Enligt resegarantilagen har NCTravel ställt erforderliga garantier till Kammarkollegiet.

Vid eventuella återbud återfås inbetalade pengar förutsatt att kostnader ej debiteras arrangören av exempelvis agent, flygbolag, hotell etc. I sådana fall får resenären stå för dessa kostnader. Teckna en reseförsäkring genom Europeiska försäkringsbolaget för att minimera risken för merkostnader.